190830-SHINKWANGcuting-27

Trụ sở chính và nhà máy

105, Hwajeon-sandan, Hwajeon-dong, Gangseo-gu, Busan-si