SHINKWANG-10_02
190830-SHINKWANGcuting-32

Chúng tôi sản xuất phôi gia công chính xác với kích thước nhỏ bằng máy tiện CNC cho tàu và MCT M/C. Dễ dàng gia công bề mặt cong và gia công tạo ren với độ chính xác và tốc độ cao khi sản xuất với số lượng lớn các sản phẩm đòi hỏi độ chính xác như FLANGE, COVER, SHAFT, PIN.