SHINKWANG-09_02
190830-SHINKWANGcuting-31

Phụ kiện máy móc công nghiệp được phân thành 2 phần, phần máy móc công nghiệp và phần máy móc để sản xuất thép. Các phụ kiện máy móc công nghiệp là các sản phẩm sản xuất theo bản vẽ, đòi hỏi tính chính xác và kỹ thuật như CYLINDER TUBE, TIE ROD, END PLATE, là bộ phận cốt lõi của máy ép, theo bản vẽ. Còn các phụ kiện cho máy móc sản xuất thép được tạo ra bởi quy trình gia công chính xác, mài, mạ, gồm các sản phẩm như ROLL SHAFT, HOUSING.