190830-SHINKWANGcuting-53
|Company nameCông ty máy móc Shinkwang chuyên
|C.E.O
|Kim, Ki Cheol
|Established
|Since 2003
|Location
105, Hwajeon-sandan, Hwajeon-dong, Gangseo-gu, Busan-si
|Contact No
|051-312-4200~1
|Fax
|051-312-4202
|E-mail
|shinkwang.ma.ind@gmail.com
|Business Conditions
|Sản xuất / Thương mại
|Business Type
|Sản xuất máy móc công nghiệp / Dịch vụ kỹ thuật của nhà máy đóng tàu
|Main Product|Pipe Clamp, Roll Forming
-Chemical Plant & Parts related to onshore and offshore plant
190830-SHINKWANGcuting-54