SHINKWANG-07_02
190830-SHINKWANGcuting_-29

Chúng tôi đang sản xuất các phụ kiện chính như
TUBE SHEET, BAFFLE PLATE, FLANGE & COVER trong thiết bị phát
điện (điện nguyên tử, nhiệt điện), nhà máy hóa dầu với chất lượng hàng đầu.